Italift Kft. - Felvonók, felvonóalkatrészek
Felvonók, liftek, felvonóalkatrészek forgalmazása, felvonótervezés
  Felvonók, liftek  
 

Felvonókra és mozgólépcsőkre vonatkozó jogszabályok és szabványok

Jogszabályok
01. Törvények és országgyűlési határozatok
02. Kormányrendeletek
03. Miniszteri rendeletek

Szabványok
04. Honosított európai-nemzetközi szabványok
05. Honosított európai szabványok
06. Honosított nemzetközi szabványok
07. Európai szabványok
08. Nemzetközi szabványok
09. Magyar nemzeti szabványok
10. Visszavont, csak az érvényességük idejében létesített berendezésekre vonatkozó szabványok
11. A jelenleg kidolgozás alatt álló magyar nemzeti szabványok (szabványjavaslatok)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

01. Törvények és országgyűlési határozatok:

•  1959. IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről

•  1991. évi XLV. törvény a mérésügyről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. Rendelettel

•  1993. évi X. törvény a termékfelelősségről

•  1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről, többször módosítva

•  1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről

•  1995. évi XXVIII. törvény a nemzeti szabványosításról

•  1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól

•  1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

•  1996. évi LVIII. törvény a tervező és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról

•  1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

•  1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről (ÉTV)

•  1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról

•  1999. évi LXIX. törvény a szabálysértésekről

•  2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről, többször módosítva

•  2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről

•  2004. évi CXL törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

•  10/2006. (II. 16.) OGY határozat az új Országos Fogyatékosügyi Programról

Vissza a lap tetejére
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

02. Kormányrendeletek:

•  127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény végrehajtásáról (hozzáférhető a törvénnyel egységes szerkezetben)

•  182/1997. (X. 17.) Korm. rendelet a műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről

•  253/1997. (XII. 20.) Korm . rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK) (többször módosítva)

•  113/1998. (VI.10.) Korm . rendelet a felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről, a 173/1999. (XII.6.) Korm., a 87/2000. (VI.15.) Korm. és a 246/2002. (XI. 28.) Korm. rendelettel módosítva

•  181/1999. (XII. 13.) Korm. rendelet az építésügyi-műszaki dokumentációk megőrzéséről és hasznosításáról

•  218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet az egyes szabálysértésekről

•  181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról

•  138/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet a műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről szóló 182/1997. (X. 17.) Korm. rendelet módosításáról

•  103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet az építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott szakmák gyakorlásához kapcsolódó szakmai továbbképzési rendszer részletes szabályairól

•  104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól

•  244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól

•  343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről

•  79/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről és a tűzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól

•  139/2007. (VI. 18.) Korm. rendelet a tűzvédelemmel kapcsolatos piacfelügyeleti hatósági feladatokat ellátó szerv kijelöléséről

•  255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról

•  291/2007. (X. 31.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti tevékenységről

Vissza a lap tetejére
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

03. Miniszteri rendeletek:

•  8/1981. (XII. 27.) IpM rendelet A Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról

•  8/1984. (VII. 1.) IpM rendelet egyes villamossági termékek ellenőrzéséről és minősítéséről

•  11/1984. (VIII. 1.) ÉVM rendelet a nukleáris létesítmények építési szabályairól

•  11/1985. (VI. 22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM együttes rendelet az egyes épületszerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek kötelező alkalmassági idejéről

•  9/1987. (IX. 15.) KM rendelet a sikló, a függőpálya, a sífelvonó és a mozgólépcső (mozgójárda) kezelőjének képzéséről és vizsgáztatásáról.

•  35/1996. (XII. 29.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról, a 26/2005. (V. 28.) BM rendelettel módosítva

•  40/1997. (XII. 21.) KTM rendelet az építésügyi hatósági kötelezési eljárásról

•  45/1997. (XII. 29.) KTM rendelet az építészeti-műszaki tervdokumentációk tartalmi követelményeiről

•  46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról

•  79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről

•  10/1998. (IKK. 5.) IKIM közlemény az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről szóló 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelethez

•  21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról, többször módosítva

•  4/1999. (II. 24.) GM rendelet a műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól, a 75/2004. (IV. 29.) GKM rendelettel módosítva

•  31/1999. (VI. 11.) GM-KHVM együttes rendelet az elektromágneses összeférhetőségről

•  47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról

•  5/2000. (II. 11.) FVM rendelet a területfejlesztési koncepciók, programok és a területrendezési tervek nyilvántartásáról, továbbá az építésügyi műszaki dokumentációk megőrzésének és hasznosításának részletes szabályairól

•  11/2000. (II. 23.) BM rendelet a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény végrehajtására

•  46/2000. VII. 21.) FVM rendelet a mérnöki és építész kamarák, valamint az építésfelügyeleti szervek által lefolytatott egyes eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról

•  26/2001. (VII. 27.) OM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről

•  108/2001. (XII. 23.) FVM-GM rendelet a felvonók biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról, a 12/2004. (IV.29) BM-GKM együttes rendelettel módosítva

•  2/2002. (I. 23.) BM rendelet a tűzvédelem és a polgári védelem műszaki követelményeinek megállapításáról, a 43/2004. (VII. 7.) BM rendelettel módosítva

•  4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről

•  8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelet a zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról

•  3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség-igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól

•  72/2003. (X.29.) GKM rendelet a Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági Szabályzat kiadásáról

•  14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről

•  15/2004 (V. 21.) BM rendelet a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokról

•  45/2004. (VII. 26.) BM–KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

•  26/2005. (VIII. 5.) TNM rendelet az egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről és a szakmai vizsga szervezésére jogosult intézmények jegyzékéről

•  62/2006. (VIII. 30.) GKM rendelet az elektromágneses összeférhetőségről

•  20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről

•  21/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról

Vissza a lap tetejére
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Szabványok

04. Honosított európai-nemzetközi szabványok:

•  MSZ EN ISO 14159:2004 Gépek biztonsága. Gépek tervezésének higiéniai követelményei JK2


Vissza a lap tetejére
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

05. Honosított európai szabványok:

•  MSZ EN 81-1:2002 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai.

•  rész: Villamos üzemű személy- és teherfelvonók

•  MSZ EN 81-1:1998/A1:2006 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai.

•  rész: Villamos üzemű személy- és teherfelvonók JK

•  MSZ EN 81-1:1998/A2:2005 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai.

•  rész: Villamos üzemű személy- és teherfelvonók. A2: Gép- és kerékterek

•  MSZ EN 81-2:2002 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai.
2. rész: Hidraulikus üzemű személy- és teherfelvonók

•  MSZ EN 81-2:1998/A1:2006 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai.
2. rész: Hidraulikus üzemű személy- és teherfelvonók. JK

•  MSZ EN 81-2:1998/A2:2005 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai.
2. rész: Hidraulikus üzemű személy- és teherfelvonók
A2: Gép- és kerékterek

•  MSZ EN 81-3:2002 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. 3. rész: Villamos és hidraulikus üzemű kisteher-felvonók

•  MSZ EN 81-28:2004 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Személy és teherfelvonók. 28. rész: Távvészjelzés személy- és teherfelvonókhoz

•  MSZ EN 81-58:2004 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Felülvizsgálat és vizsgálatok. 58. rész: Aknaajtók tűzállósági vizsgálata JK

•  MSZ EN 81-70:2004 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és teherfelvonók speciális alkalmazásai. 70. rész: A felvonók megközelíthetősége személyek részéről, beleértve a fogyatékkal élő személyeket is

•  MSZ EN 81-71:2005 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és teherfelvonók speciális alkalmazásai. 71. rész: Vandálbiztos felvonók JK

•  MSZ EN 81-72:2004 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és teherfelvonók speciális alkalmazásai. 72. rész: Biztonsági felvonók

•  MSZ EN 81-73:2005 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és teherfelvonók speciális alkalmazásai.
73. rész: Felvonók viselkedése tűz esetén JK

•  MSZ EN 81-80:2004 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai.
80. rész: A meglévő személy- és személy-teher felvonók biztonságának növelésére vonatkozó előírások. JK

•  MSZ EN 115:1999 Mozgólépcsők és mozgójárdák szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai

•  MSZ EN 115:1995/A2:2005 Mozgólépcsők és mozgójárdák szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai

•  MSZ EN 294:1994 Gépek biztonsága. Biztonsági távolságok a veszélyes helyek felső végtaggal való elérése ellen

•  MSZ EN 627:2000 Felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák adatrögzítésének és távfelügyeletének szabályai

•  MSZ EN 12015:2005 Elektromágneses összeférhetőség – Felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák termékcsalád-szabványa. Zavarkibocsátás JK

•  MSZ EN 12016:2005 Elektromágneses összeférhetőség – Felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák termékcsalád-szabványa. Zavartűrés JK

•  MSZ EN 12158-1:2002 Építkezési teherfelvonók. 1. rész. Kezelőszemély által használható emelőlapos felvonók

•  MSZ EN 12158-2:2002 Építkezési teherfelvonók. 2. rész: Ferde pályás felvonók személyek által nem használható teherszállító eszközzel

•  MSZ EN 12159:2002 Függőlegesen vezetett fülkéjű építési személy- és teherfelvonók

•  MSZ EN 12183:2007 Kézi hajtású kerekesszékek. Követelmények és vizsgálati módszerek JK

•  MSZ EN 12184:2007 Villamos hajtású kerekesszékek, robogók és töltőberendezéseik. Követelmények és vizsgálati módszerek JK

•  MSZ EN 12385-1:2003 Acélsodrony kötelek. Biztonság. 1. rész: Általános követelmények

•  MSZ EN 12385-2:2003 Acélsodrony kötelek. Biztonság. 2. rész: Fogalommeghatározások, megnevezés és osztályozás

•  MSZ EN 12385-3:2005 Acélsodrony kötelek. Biztonság. 3. rész: Használati és karbantartási információk JK

•  MSZ EN 12385-4:2003 Acélsodrony kötelek. Biztonság. 4. rész: Pászmás kötelek általános emelési célokra

•  MSZ EN 12385-5:2006 Acélsodrony kötelek. Biztonság. 5. rész: Pászmás kötelek felvonókhoz

•  MSZ EN 12385-6:2004 Acélsodrony kötelek. Biztonság. 6. rész: Sodronykötelek bányaaknákhoz JK

•  MSZ EN 12385-7:2003 Acélsodrony kötelek. Biztonság. 7. rész: Zárt szerkezetű sodronykötelek bányaaknában való használatra JK

•  MSZ EN 12385-8:2003 Acélsodrony kötelek. Biztonság. 8. rész: Sodrott emelő- és szállítókötelek személyszállításra tervezett kötélpályán való alkalmazásra JK

•  MSZ EN 12385-9:2003 Acélsodrony kötelek. Biztonság. 9. rész: Zárt szerkezetű szállítókötelek személyszállításra tervezett kötélpályán való alkalmazásra JK

•  MSZ EN 12385-10:2004 Acélsodrony kötelek. Biztonság. 10. rész: Spirális kötelek általános építési célokra

•  MSZ EN 13015:2002 Felvonók és mozgólépcsők karbantartása. A karbantartási utasításokra vonatkozó szabályok

•  MSZ EN 13411-1:2002 Acélsodronykötél-végek Biztonság. 1. rész: Kötélszív acélsodronykötél-hurokhoz

•  MSZ EN 13411-2:2001 Acélsodronykötél-végek Biztonság. 2. rész: Sodronykötél-hurokszemek összefonása

•  MSZ EN 13411-3:2004 Acélsodronykötél-végek Biztonság. 3. rész: Szorítógyűrűk és szorítógyűrűs rögzítések JK

•  MSZ EN 13411-4:2002 Acélsodronykötél-végek Biztonság. 4. rész: Fémes és műgyantás kiöntés

•  MSZ EN 13411-5:2003 Acélsodronykötél-végek Biztonság. 5. rész: U alakú szorítókengyel sodronykötélhez

•  MSZ EN 13411-6:2004 Acélsodronykötél-végek Biztonság. 6. rész: Aszimmetrikus, ékes kötélkapcsok JK

•  MSZ EN 60034-1:1998/A11:2003 Villamos forgógépek. 1. rész: Névleges és üzemi jellemzők

•  MSZ EN 60034-8:2003 Villamos forgógépek. 8. rész: Kapocsjelölések és forgásirány (IEC 60034-8:2002)

•  NSZ EN 61000-6-1: 2007 Elektromágneses összeférhetőség (EMC).
6-1. rész: Általános szabványok. A lakóhelyi, kereskedelmi és az enyhén ipari környezetek zavartűrése.

•  NSZ EN 61000-6-3: 2007 Elektromágneses összeférhetőség (EMC).
6-3. rész: Általános szabványok. A lakóhelyi, kereskedelmi és az enyhén ipari környezetek zavarkibocsátási szabványa.

•  NSZ EN 61000-6-4: 2007 Elektromágneses összeférhetőség (EMC).
6-4. rész: Általános szabványok. Ipari környezetek zavarkibocsátási szabványa.

•  MSZ EN 61140:2003 Áramütés elleni védelem. A villamos berendezésekre és a villamos szerkezetekre vonatkozó közös szempontok (IEC 61140:2001)

•  MSZ HD 60364-4-41:2007 Kisfeszültségű villamos berendezések.
4-41. rész: Biztonság. Áramütés elleni védelem

•  MSZ HD 60364-5-54:2007 Kisfeszültségű villamos berendezések.
5-54. rész: Villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Földelőberendezések, védővezetők és védő összekötők JK

•  MSZ HD 60364-6:2007 Kisfeszültségű villamos berendezések.
6. rész: Ellenőrzés JK

•  MSZ HD 60364-7-704:2007 Kisfeszültségű villamos berendezések.
7-704. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Felvonulási területek villamos berendezései JK

Vissza a lap tetejére
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

06. Honosított nemzetközi szabványok:

•  MSZ ISO 2631-1:2002 Mechanikai rezgés és lökés. Az emberre ható egésztest-rezgés értékelése. 1 rész: Általános követelmények

•  MSZ ISO 2631-2:2005 Mechanikai rezgés és lökés. Az emberre ható egésztest-rezgés értékelése. 2. rész: Rezgés az épületekben(1 Hz-től 80 Hz-ig) JK

•  MSZ ISO 4190-1:2006 Felvonók létesítése. 1. rész: I., II., III. és VI. osztályba tartozó felvonók JK

•  MSZ ISO 4190-2:2006 Felvonók létesítése. 2. rész: IV. osztályba tartozó felvonók JK

•  MSZ ISO 4190-3:2006 Felvonók létesítése. 3. rész: V. osztályba tartozó kisteher-felvonók JK

•  MSZ ISO 4190-5:1994 Felvonók és kisteherfelvonók. 5. rész: Vezérlőszervek,jelzőszervek és egyéb szerelvények.

•  MSZ ISO 4190-6:2006 Felvonók és kisteher-felvonók. 6. rész: Személyfelvonók létesítése lakóépületekben. Tervezés és kiválasztás

•  MSZ ISO 7465:2006 Személyfelvonók és kisteher-felvonók. Fülkék és ellensúlyok vezetősínjei. T-típus JK

•  MSZ ISO 9386-1:2002 Gépi hajtású emelőplatók mozgáskorlátozott személyek részére. Biztonsági, méret- és működési előírások. 1. rész: Függőleges emelőplatók. JK

•  MSZ ISO 9386-2:2002 Gépi hajtású emelőplatók mozgáskorlátozott személyek részére. Biztonsági, méret- és működési előírások. 2. rész: Gépi, ferde síkban mozgó lépcsőfelvonó ülő, álló és kerekes székes személyek számára. JK

Vissza a lap tetejére
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

07. Európai szabványok:

•  CEN/TS 81-29:2004 Safety rules for the constuction and installation of lifts – Lifts for the transportr of persons and goods – Part 29: Interpretations related to EN 81-20 up to EN 81-28 (includes EN 81-1:1998 and EN 81-2:1998)

Vissza a lap tetejére
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

08. Nemzetközi szabványok:

•  ISO 12076:2002 Steel wire ropes – Determination of the actual modulus of elasticity

•  ISO 2408:1985 Steel wire ropes for general purposes - Characteristics

Vissza a lap tetejére
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

09. Magyar nemzeti szabványok:

•  MSZ 1:1993 Szabványos villamos feszültségek

•  MSZ 1600-11:1982 Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések számára. Villamos kezelőterek és laboratóriumok

•  MSZ 2064-2:1998 Villamos berendezések irányelvei. 52. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Kábel- és vezetékrendszerek. A csatlakozási határfelületek melegedésének korlátozása

•  MSZ 2364-100:2004 Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 1. rész: Alkalmazási terület, tárgy és alapelvek (IEC 60364-1:1992, módosítva)

•  MSZ 2364-410:1999 Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 4. rész: Biztonságtechnika. 41. kötet: Áramütés elleni védelem (IEC 364-4-41:1992, módosítva) 2009.02.01-jéig érvényes!

•  MSZ 2364-410:1999/ Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 4. rész:
1M:2004 Biztonságtechnika. 41. kötet: Áramütés elleni védelem
(IEC 60364-4-41:1992/A2:1999, módosítva)
2009.02.01-jéig érvényes!

•  MSZ 2364-430:2004 Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 4. rész: Biztonságtechnika. 43. kötet: Túláramvédelem
(IEC 60364-4-43:1977 + A1:1997, módosítva)

•  MSZ 2364-442:1998 Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 4. rész: Biztonságtechnika. 44. kötet: Túlfeszültségvédelem. 442. főfejezet: A kisfeszültségű villamos berendezések védelme a nagyfeszültségű rendszerek földzárlata esetén

•  MSZ 2364-443:2002 Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 4. rész: Biztonságtechnika. 44. kötet: Túlfeszültség-védelem. 443. főfejezet: Légköri vagy kapcsolási eredetű túlfeszültségek elleni védelem (IEC 60364-4-443:1995, módosítva)

•  MSZ 2364-460:2002 Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 4. rész: Biztonságtechnika. 46. kötet: Leválasztás és kapcsolás (IEC 60364-4-46:1981, módosítva)

•  MSZ 2364-470:2002 Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 4. rész: Biztonságtechnika. 47. kötet: A védelmi módok alkalmazása. 470. főfejezet: Általános előírások. 471. fejezet: Áramütés elleni védelmi módok (IEC 364-4-47:1981 + A1:1993, módosítva) 2009.02.01-jéig érvényes!

•  MSZ 2364-473:1994 Legfeljebb 1000 V névleges feszültségű erősáramú villamos berendezések létesítése. Túláramvédelem alkalmazása

•  MSZ 2364-510:2002 Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 5. rész: Villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. 51. kötet: Általános előírások (IEC 364-5-51:1994, módosítva)

•  MSZ 2364-520:1997 Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 5. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. 52. kötet: Kábel- és vezetékrendszerek (IEC 364-5-52:1993, módosítva)

•  MSZ 2364-523:2002 Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 5. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. 523. főfejezet: A kábel- és vezetékrendszerek megengedett áramai (IEC 60364-5-523:1999, módosítva)

•  MSZ 2364-537:2002 Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 5. rész: Villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. 53. kötet: Kapcsoló- és vezérlőkészülékek. 537. főfejezet: A leválasztókapcsolás és üzemi kapcsolás eszközei (IEC 60364-5-537:1981 + A1:1989, módosítva)

•  MSZ 2364-610:2003 Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 6-61. rész: Ellenőrzés. Első ellenőrzés (IEC 60364-6-61:1986+A1:1993+A2:1997) 2009.02.01-jéig érvényes!

•  MSZ 6701-9:1976 Anyagmozgató berendezések elnevezése. Felvonók

•  MSZ 9113:2003/2. kiadás Felvonók létesítése. A felvonók épülettűzzel kapcsolatos kiegészítő követelményei (Csak a 2005. szeptember hónapban kiadásra került 2. kiadás az érvényes!!)

•  MSZ 9114:2003 Felvonók létesítése. Teherfelvonók műszaki követelményei

•  MSZ 9746-1:1992 Sodronykötélvég ékes-hüvelyes rögzítése. Szerkezeti és szerelési követelmények

•  MSZ 10900:1970 Az 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések időszakos felülvizsgálata

•  MSZ 14800-5:1994 Tűzállósági vizsgálatok. Ajtók és belső üvegfelületek tűzállósági határértékeinek meghatározása

•  MSZ15696:2003 Felvonók létesítése meglévő épületben

•  MSZ 15700:2005 Mozgólépcsők és mozgójárdák karbantartása

•  MSZ 18150-1:1998 A környezeti zaj vizsgálata és értékelése

•  MSZ 18150-2:1984 Immissziós zajjellemzők vizsgálata. Munkahelyen fellépő megítélési és legnagyobb A-hangnyomásszintek meghatározása

•  MSZ 18151-1:1982 Immissziós zajhatárértékek. Lakó- és középületek helyiségeiben megengedett egyenértékű A-hangnyomásszintek

•  MSZ 18151-2:1983 Immissziós zajhatárértékek. Munkahelyen megengedett egyenértékű és legnagyobb A-hangnyomásszintek

•  MSZ 18163-2:1998 Rezgésmérés. Az emberre ható környezeti rezgések vizsgálata építményekben

•  MSZ 28001:2003 A munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszere (MEBIR). Követelmények (OHSAS 18001:1999)

•  MSZ 04-11-2:1985 Felvonók létesítése. Személyfelvonók forgalom-ellátásánakkövetelményei

•  MSZ 04-11-4:1985 Felvonók létesítése. Körforgó személyfelvonók műszakikövetelményei

•  MSZ 04-76:1990 Felvonók létesítési szabványaiban előírt egyes műszaki követelmények vizsgálati módszerei

•  MSZ 04-77:1988 Felvonók üzembe helyezési vizsgálata

•  MSZ 04-78:1988 Felvonók ellenőrző vizsgálata

•  MSZ 04-79:1988 Felvonók évenkénti fővizsgálata

•  MSZ 04-80:1984 A felvonó-karbantartás szakszerűségének ellenőrzése

•  MSZ 04-81:1980 Felvonók karbantartása

Vissza a lap tetejére
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. Visszavont, csak az érvényességük idejében létesített berendezésekre vonatkozó szabványok

•  MSZ EN 12183:2001 Kézi hajtású kerekesszékek. Követelmények és vizsgálati módszerek

•  MSZ EN 12184:2001 Villamos hajtású kerekesszékek, robogók és töltőberendezéseik. Követelmények és vizsgálati módszerek

•  MSZ 9113:1998 Felvonók létesítése. Biztonsági felvonók műszaki követelményei

•  MSZ 9113:2003 Felvonók létesítése. A felvonók épülettűzzel kapcsolatos kiegészítő követelményei (Csak 2005 szeptemberéig volt érvényes!)

•  MSZ 04-11-1:1985 Felvonók létesítése. Általános rendeltetésű felvonók műszaki követelményei

•  MSZ 04-11-1:1985/ Felvonók létesítése. Általános rendeltetésű felvonók műszaki
1M:1998 követelményei

•  MSZ 04-11-3:1985 Felvonók létesítése. Biztonsági felvonók műszaki követelményei

•  MSZ 04-11-5:1985 Felvonók létesítése. Hidraulikus felvonók műszaki követelményei

•  MSZ 04-11-6:1986 Felvonók létesítése. Kisteher-felvonók műszaki követelményei

•  MSZ 04-11-7:1986 Felvonók létesítése. Névleges terhelés és névleges sebesség-választék

•  MSZ 04-11-8:1990 Felvonók létesítése. Vész- és üzemállapot-jeleket átvivő berendezések műszaki követelményei

•  MSZ 04-11/8: 1990/2M Felvonók létesítése. Vész- és üzemállapotjeleket átvivő berendezések műszaki követelményei.
Módosítása a korszerű eszközök bevezethetősége érdekében az MSZ 15698 szabvány részét fogja képezni

•  MSZ 04-84:1987 Mozgólépcsők és mozgójárdák létesítésének műszaki követelményei

•  MSZ 04-90:1983 Felvonók létesítési tervdokumentációjának tartalmi és alaki követelményei

•  MSZ KGST 291:1976 helyett (1996-tól): MSZ 12851:1976 Felvonó gépkönyv

•  MSZ KGST 726:1977 Villamos felvonók fülkéje, ellensúlya, vezetősinei

•  MSZ KGST 727:1977 helyett (1996-tól): MSZ 12852:1977 Villamos felvonók biztonsági berendezései.

Vissza a lap tetejére
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. A jelenleg kidolgozás alatt álló magyar nemzeti szabványok (szabványjavaslatok):

•  MSZ 78 Felvonók helyszíni ellenőrző vizsgálatai.
Új szabvány az MSZ 04-76:1990, MSZ 04-77:1988, MSZ 04-78:1988, MSZ 04-79:1988, MSZ 04-80:1984 szabványok helyett

•  MSZ 15695 Felvonók létesítése. Személyfelvonók forgalomellátásának követelményei.
Új szabvány az MSZ 04-11/2:1985 és MI-04-100/1:1986 helyett

•  MSZ 15697 Felvonók felújítása.
Új, kiegészítő szabvány az MSZ EN 81 sorozathoz

•  MSZ 15698 Felvonók egyes minőségi követelményei.
Új, kiegészítő szabvány az MSZ EN 81 sorozathoz

•  MSZ 15699 Mozgólépcsők és mozgójárdák helyszíni vizsgálatai.
Új szabvány, az MSZ EN 115 részletesen nem tárgyalja

•  MSZ 04-81:1980/1M Felvonók karbantartása.
Módosítás, korszerűsítés

•  MSZ 04-11/4:1985/1M Felvonók létesítése. Körforgó személyfelvonók műszaki követelményei.
Módosítás az MSZ EN 81 szabványsorozat bevezetése miatt.

 

Az MSZT (Magyar Szabványügyi Testület) a CEN (Európai Szabványosítási Szervezet) tagja, ezért az európai szabványokat – legalább jóváhagyó közleményes formában – legkésőbb azok európai kihirdetését követő fél éven belül be kell vezetnie.

JK = angol nyelven, jóváhagyó közleménnyel bevezetve

Az MSZT (Magyar Szabványügyi Testület) a CEN (Európai Szabványosítási Szervezet) tagja, ezért az európai szabványokat – legalább jóváhagyó közleményes formában – legkésőbb azok európai kihirdetését követő fél éven belül be kell vezetnie.

     
   
  Italift Kft. Felvonók, liftek, felvonóalkatrészek forgalmazása, felvonótervezés 1117 Bp., Budafoki út 64. Tel.: 464-5263, fax: 464-5265 italift@tlt.hu
2007 - 2018 Minden jog fenntartva! Design: WEBandGO